Sök
Sök Meny

På svenska!

På svenska! 1 är ett lämpligt läromedel för dig som snabbt vill uppnå baskunskaper i svenska språket. Syftet är att redan efter kort tid kunna delta i vardagssamtal utan att behöva ägna så mycket tid till grammatikträning.

På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (GERS/CEFR). Kursen kan även vara lämplig i andra typer av utbildningar på motsvarande nivå, t.ex. sfi, studieväg 3 kurs C.

På svenska! 2 bygger vidare på kunskaperna från nybörjarboken. Läromedlet vänder sig till dig som redan har goda baskunskaper. Det passar också för självstudier.

På svenska! 3 är ett läromedel för forsättningskurser i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som har uppnått nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala. Läromedlet är lämpligt att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier.

Efter att ha läst På svenska! 3 beräknas man ha uppnått nivå C1- på Europarådets nivåskala.

Upptäck mer från På svenska!

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa