Sök
Sök Meny

På svenska! 2

Ny upplaga 2017

På svenska! 2 utkom i en reviderad och moderniserad upplaga 2017. Läromedlet bygger vidare på kunskaperna från nybörjarböckerna På svenska! 1 och omfattar:

På svenska! 2 lärobok På svenska! 2 övningsbok

På svenska! 2 är ett fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som redan har uppnått nivå A2 enligt Europarådets nivåskala. Läromedlet är lämpligt att använda både i klassrumsundervisning och vid självstudier. Efter avslutade studier beräknas man ha uppnått en god B1-nivå.

Texterna i lärobokens tio avsnitt tar upp ämnen inom områden som språk, familj, historia, geografi, livsstil, samhällsliv, kultur, miljö och traditioner. Materialet ger en god inblick i den svenska kulturen, det svenska samhället och vardagslivet. Läroboken är rikt illustrerad med bilder som uppmuntrar till samtal.

Till varje text i läroboken finns dels diskussionsuppgifter för arbete i par eller smågrupper och olika typer av skrivuppgifter, dels grammatiska övningar och ordövningar i övningsboken.

I slutet av läroboken finns en samling miniporträtt av ett antal kända svenskar inom kultur och historia. Porträtten kan man plocka in i undervisningen som till exempel underlag till såväl muntliga som skriftliga presentationer. Det är också tänkt att porträtten ska stimulera till att gå vidare och söka mer fakta.

Längst bak i läroboken finns en alfabetisk ordlista på cirka 1200 ord. Här hittar man böjningsformer och sidhänvisningar till de nya ord som finns i texterna. I ordlistan finns även en del uttryck, verbfraser och partiklar.

De nya orden till varje text finns i övningsboken. Man för­bereder en ny text genom att i förväg slå upp de nya orden och skriva en översättning på sitt modersmål. Detta ger en förförståelse när man lyssnar på och går igenom den nya texten. Orden kan också användas för olika typer av muntliga övningar och repetition.

Lärarhandledningen, som är ett häfte och kopieringsunderlag i pdf-format, utkom 2021 och innehåller bland annat lektionsplaneringar och kompletterande muntliga och skriftliga övningar till läromedlet.

Författare: Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada.

6 kommentarer

 1. How can I purchase the books in South Africa? Bokus doesn’t deliver here.

 2. hej jag behöver på svenska 2
  hur kan jag ladda ned
  jag bor i Iran så jag kan bättla pris
  kan du skicka filen.
  tack

 3. I would like to order På svenska 2. I tried to order via the email above ’order@folksuniversitetesforlag’. The email returned as mail delivery system. Please me provide me information on how to order the book. I am now in Sweden until end of August.

  Kind regards,
  Irene Olyve

Kommentarsfunktionen är avstängd.