Sök
Sök Meny

Innehåll På svenska! Grammatik

På svenska! Grammatik

Verb

§ 1 Verbets former 6
§ 2 Verbets tempus 7
§ 3 Hjälpverb och huvudverb 10
§ 4 Kortsvar 12
§ 5 Reciproka verb 13
§ 6 Imperativ 13
§ 7 Intransitiva och transitiva verb 14
§ 8 Perfekt particip 15
§ 9 S-passiv 17
§ 10 Presens particip 19
§ 11 Konditionalis 19
§ 12 Att före infinitiv 20

Substantiv

§ 13 Substantivets former 26
§ 14 Obestämd form, bestämd form och artikellös form 28
§ 15 Genitiv 29
§ 16 Ordbildning 30

Adjektiv och adverb

§ 17 Adjektivets former 32
§ 18 Användningen av obestämd och bestämd form 33
§ 19 Adjektivets komparation 35
§ 20 Adverbets komparation 36
§ 21 Adjektiv eller adverb? 37
§ 22 Adverb 38

Pronomen

§ 23 Personliga pronomen 40
§ 24 Reflexiva pronomen 41
§ 25 Possessiva pronomen 42
§ 26 Indefinita pronomen 43
§ 27 Relativa pronomen och relativa adverb 44
§ 28 Determinativa pronomen och demonstrativa pronomen 46

Ordföljd och konjunktioner

§ 29 Ordföljd i huvudsats 47
§ 30 Samordnande konjunktioner 48
§ 31 Konjunktionella adverb + samordnande konjunktion 49
§ 32 Ordföljd i bisats 49
§ 33 Underordnande konjunktioner 50
§ 34 Underordnande konjunktioner och prepositioner 51
§ 35 Satsadverb 52

Indirekt tal

§ 36 Indirekt tal och indirekta frågor 54
§ 37 Ingen – inte någon 54
§ 38 Vem – vem som 55

Prepositioner och partiklar

§ 39 Tidsprepositioner 56
§ 40 Partikelverb 58

Räkneord

§ 41 Grundtal 60
§ 42 Ordningstal 60

Uttal

§ 43 Uttal av g, k och sk 62
§ 44 J-ljudet 62
§ 45 Sj-ljudet 62
§ 46 Tj-ljudet 62
§ 47 Ng-ljudet 63
§ 48 Eliminering och assimilation av vissa bokstäver 63
§ 49 Prosodi 63

Kommatering och förkortningar

§ 50 Kommatering och avstavning 65
§ 51 Förkortningar 66

Semantik: ord som man ofta blandar ihop

§ 52 Annan, annat och till 68
§ 53 Likadan, lika, samma, likna, liknande och annorlunda 68
§ 54 Förändra, ändra, växla och byta 69
§ 55 Hämta och ta med sig 69
§ 56 Leka och spela 70
§ 57 Först och bara 70
§ 58 Måste, får och behöver 70
§ 59 Tvungen och tvingad 70
§ 60 Slipper och behöver 71
§ 61 Båda och både 71
§ 62 Leva och bo 71
§ 63 Gå och åka 72
§ 64 Lukta och dofta 72
§ 65 Stå, ligga och hänga 73
§ 66 Som eller att 73
§ 67 Därför eller därför att 73

Användbara ord och uttryck

§ 68 Olika uttryck 74